Ιαπωνικοί Όροι που χρησιμοποιούνται στο Καράτε

Karate – Άδειο χέρι , παλιότερα (Kara) Κινέζικο (Te) χέρι ή Tode – Κινέζικο χέρι
Sensei – Δάσκαλος ή αυτός που γεννήθηκε πριν (προσδιορίζει κάποιον ο οποίος έχει πετύχει κάτι αξιοσημείωτο)
Sempai – Βοηθός, προχωρημένος μαθητής
Dojo – Σχολή (χώρος μελέτης του δρόμου του karate)
Rei – Υπόκλιση
Seiza – Γονατιστή στάση
Onegai shimasu – Παρακαλώ διδάξτε μας
Doumo arigato gozaimashita – Ευχαριστούμε πάρα πολύ (που μας διδάξατε)
Mae – Εμπρός
Yoko – Πλάγια
Jodan – Ψηλό
Chudan – Μεσαίο
Gedan – Χαμηλό
Kihon – Βασικό
Yoi – Θέση ετοιμότητας
Yame – Σταματήστε

ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ (ATEMI)
Atemi – (Ateru= χτυπώ, Mi=σώμα) Χτυπήματα με στόχο ευαίσθητα σημεία της ανατομίας του αντιπάλου.
Tsuki, seiken, ken – Γροθιά
Shuto – χέρι μαχαίρι
NukiTe – χτύπημα με τα δάκτυλα του χεριού (χέρι δόρυ)
Ura Ken – πίσω γροθιά με τους κόμπους του χεριού
Geri – Λάκτισμα
Mae geri – Πρόσθιο λάκτισμα
Yoko geri – Πλάγιο λάκτισμα
Ushiro geri – Οπίσθιο λάκτισμα
Mawashi geri – Γυριστό λάκτισμα με το κουτουπιέ
Kagi geri – Αγκιστρωτό λάκτισμα.

ΑΠΟΚΡΟΥΣΕΙΣ (UKE)
(Chudan) uchi uke – (Μεσαία) εσωτερική απόκρουση με τον πήχη
(Gedan) gedan barai – (Χαμηλή) χαμηλό σάρωμα
(Jodan) age uke – (Ψηλή) απόκρουση με σήκωμα
(Chudan) soto uke – (Μεσαία) εξωτερική απόκρουση με τον πήχη

MΕΤΡΗΜΑ ΣΤΑ ΙΑΠΩΝΙΚΑ (1-10)
ICHI – ένα
NI – δύο
SAN – τρία
SI – τέσσερα
GO – πέντε
ROKKU – έξι
SHICHI – επτά
HACHI – οκτώ
KU – εννέα
JU – δέκα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ (WAZA)

ΣΤΑΣΕΙΣ (DACHI)
Dachi – Στάση
Kiba dachi – Στάση αλόγου
Zenkutsu dachi – Πρόσθια στάση
Neko Ashi dachi – Στάση του ποδιού της γάτας